Vanesa Lavová

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 18
Profesia/zamestnanie: živnostníčka
Rodinný status: slobodná 

Prečo kandidujem?

Pretože mi osud tohto mesta nie je ľahostajný a nemám v pláne pred vecami utekať a tváriť sa, že sa ma to netýka. Budem sa snažiť napomáhať v oblasti kultúry, ktorá je nepochybne dôležitým faktorom pre rozvoj spoločnosti alebo v sférach životného prostredia, ktorým sa treba neodkladne venovať. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Kandidovať v tíme Mareka Hattasa som sa rozhodla kvôli stotožneniu s ich víziami o budúcnosti nášho mesta. Chcem sa podieľať na kvalitnom rozvoji mesta s ľuďmi, ktorí majú za sebou hmatateľné výsledky práce, ktoré skvalitňujú každodenný život obyvateľom Nitry. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Aktuálne bývam v širšom centre mesta, ale som rodená Chrenovčanka. Veľmi som ocenila zrušenie kasín, ktoré sa týkali aj chrenovského sídliska, vnímala som ich veľmi negatívne a ich odstránenie ma presvedčilo o tom, že vo vedení mesta sú ľudia, ktorým záleží aj na osudoch ľudí. Taktiež využiť MHD nebolo pred pár rokmi vôbec také komfortné ako dnes. Teší ma, že mesto buduje podmienky k využívaniu udržateľnej dopravy. Nové cyklotrasy, bicykle na pešej zóne alebo menej áut v centre mesta, to všetko by som sa sama snažila presadiť a aj to ma usvedčuje v tom, že v Tím Kraj Nitra si viem nájsť svoje miesto.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Keďže ma zaujíma kultúrny život v meste, už dlhšie som vnímala budovu Kina Lipa ako priestor s nevyužitým potenciálom. Keď prebehne rekonštrukcia, Lipa sa stane jednak ozdobou a srdcom nášho sídliska a zároveň dôvodom, prečo do našej mestskej časti budú prichádzať obyvatelia celého mesta. Ďalej by som sa snažila presadiť obnovu niektorých vonkajších športovísk cez projekt Ihrisko. Vdýchlo by to nový život rozpáleným betónovým plochám, ktoré sú čoraz viac opustené a nemotivujú mládež k pohybu.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Modernejší, funkčnejší a krajší verejný priestor. To, kde žijeme, má veľký vplyv na to, ako sa cítime. Chceme žiť v zelenom meste, bez smogu, vizuálneho, aj toho skutočného. To sú všetko témy, ktorým sa TKN venuje, za 4 roky sa mnoho projektov dotiahne a zároveň sa nové projekty môžu rozbehnúť.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra