Kontakt / Press info

PRESS INFO na stiahnutie
Transparentný účet: SK9609000000005194268541,  SK96 0900 0000 0051 9426 8541

Kandidát na primátora mesta Nitra
Marek Hattas
+421 907 036 642
marekhattas@gmail.com

Archív:
Starý transparentný účet prípravného výboru Tím Kraj Nitra.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra