CV

Ž I V O T O P I S

Osobné údaje

Priezvisko, meno, titul : MAREK HATTAS
Dátum narodenia : 01. marca 1987
Adresa : Štúrova 41, Nitra, 949 01
Telefón : +421 37/65 02 112
e-mail : kancelaria.primatora@msunitra.sk

Rodina:

Stav: Ženatý
Manželka: MVDr. Monika Hattasová
Deti: Max a Alica

Primátor mesta Nitry

Vzdelanie a klasifikácia

Doterajšie zamestnania

Jazykové znalosti

Členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Iné 

Jeden z najvýznamnejších sociálnych inovátorov na Slovensku v kategórii aktívne občianstvo, podpora demokracie a komunitný rozvoj.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra