Tomáš Jursa

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 15
Profesia/zamestnanie: Pražiar kávy
Rodinný status: Slobodný

Prečo kandidujem? 

Jedným z najhlavnejším dôvodov je zachovanie súčasného smerovania mesta. Ďalej by som spomenul podporu rozbehnutých projektov a pomoc občanom s ich problémami a otázkami, ktoré smerujú na moju osobu. Svoj najväčší prínos vidím v komunikácii a delegovaní informácii od občanov k mestskému úradu. Zastávam názor bežného občana, preto sa viem pozrieť na veci, ktoré trápia veľkú časť obyvateľstva.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Moje dôvody sú jednoduché. Tím Kraj Nitra považujem za skupinu ľudí, s ktorou zdieľam spoločné hodnoty a názory na fungovanie samosprávy.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Pre mňa najdôležitejšie zmeny sú jednoznačne zakázanie hazardu, nová MHD, starostlivosť o mestskú zeleň a obnovenie detských ihrísk.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Najdôležitejšou métou nasledujúcich 4 rokov je vybudovanie nových parkovacích miest a s tým je spojená parkovacia politika a rekonštrukcia najproblematickejších chodníkov a ciest. Osobne budem presadzovať nový výbeh pre psíkov.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím, že TKN pomôže Nitre sa dostať na úroveň niektorých metropol, ako je napríklad Brno. K tomu môžu dopomôcť parklety, modernizácia a zazelenanie pešej zóny spolu s námestím. Elektronizácia MsÚ, zjednodušenie jeho fungovania pre ľudí.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra