prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Volebný obvod: Zobor, Dražovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 19
Profesia/zamestnanie: vysokoškolský pedagóg, vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre
Rodinný status: vydatá, 3 deti

Prečo kandidujem?

Nitra je moje milované mesto. Zaujímam sa o dianie v spoločnosti a viem, že každý máme v sebe potenciál pomáhať a robiť život lepším. Chcela by som do komunálnej politiky vniesť morálne, etické a profesionálne zásady. Verím, že sa mi podarí prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta Nitra, predovšetkým zraniteľných skupín ľudí, vzhľadom na moje profesijné zameranie.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Páči sa mi zloženie a nadšenie tímu, entuziazmus, tvorivosť, ochota načúvať ľuďom, transparentnosť, slušnosť, vízia lepšej budúcnosti pre obyvateľov Nitry.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Zavedenie štandardov kvality, vynovená MHD vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu, vybudovanie fit parku pri Zoborskom jazierku, výmena lavičiek a stolov pozdĺž turistických chodníkov, rekonštrukcia kasární, výstavba novej cyklotrasy do Dražoviec.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Chcem pomáhať zvyšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, podporiť kontinuálne vzdelávacie aktivity pre zamestnancov v ZSS. V školách pre žiakov by som privítala workshopy zamerané na zlepšenie komunikačných zručností, sebapoznávanie, sebarozvoj a prevenciu sociálno-rizikových javov a takisto rozvoj charitatívnych projektov. Z ďalších oblastí je to oprava ciest a chodníkov, podpora environmentálnych projektov, kultúrnych a hudobných podujatí, napr. na Amfiteátri.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím, že politika sa dá robiť slušne. Verím, že spolu podporíme veci a projekty, ktoré majú zmysel. Verím, že urobíme všetko pre zlepšenie životných podmienok, ktoré udržia schopných talentovaných ľudí doma v Nitre a budú ju ďalej rozvíjať. Verím, že máme kapacity na to, aby sa Nitra stala prosperujúcim európskym mestom.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra