Peter Demeš

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 6
Profesia/zamestnanie: Podnikateľ v gastro službách, Organizátor a spoluorganizátor viacerých podujatí v meste Nitra
Rodinný status: Ženatý, 1 dieťa

Prečo kandidujem? 

Kandidujem z takého istého odhodlania ako každý jeden kandidát. Chcem ovplyvniť život a kvalitu bývania na sídlisku Klokočina, kde žijem 35 rokov. Taktiež sa chcem zamerať na zlepšenie parkovacej politiky, spestrenie kultúrneho života, revitalizáciu zelene, obnovenie poškodených plôch ciest a chodníkov.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Po rokoch vidieť transparentnosť, komunikáciu s obyvateľmi a víziu ako mesto Nitra posunúť vpred. TKN od začiatku funguje ako tím, ktorý aj napriek rôznym prekážkam stojí stále za svojím presvedčením. Sú to skvelí ľudia a bude mi cťou kandidovať pod hlavičkou TKN.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Nová autobusová doprava, výsadba a ošetrovanie zelene, ale aj menšie veci ako chodník na Dolnočermánskej alebo vynovená fontána pred Sandokanom.  

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Prioritne sa chcem zamerať na rodiny s deťmi a seniorov. Navrhnúť a vybudovať program pre našich seniorov, ktorý bude komplexne riešiť situáciu starších ľudí. Pripraviť riešenia, ktoré budú mať za úlohu zlepšiť podmienky pre zdravé a aktívne starnutie. Zrekonštruovať a vybudovať na sídlisku miesta, ktoré skvalitnia a spestria život v okolí všetkým generáciám. Chcem podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta a hlavne sa snažiť viac o osobnú komunikáciu s občanmi sídliska Klokočina.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Dobudovanie cyklotrás, zlepšenie podmienok pre kultúru, dokončenie projektu Kino Palace.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra