Mgr. Peter Molnár

Volebný obvod: Čermáň
Poradové číslo na volebnom lístku: 6
Profesia/zamestnanie: Manažér kontroly kvality v oblasti IT, projektový manažér a konzultant
Rodinný status: Ženatý, 1 dieťa, 1 pes

Prečo kandidujem? 

Po ťažkom období so zvláštnou politickou kultúrou začalo pred štyrmi rokmi svitať na lepšie časy.

Skupina aktivistov, ktorí to mysleli úprimne, položili základ dnešného Tímu Kraj Nitra a priniesli nádej, že naše mesto sa dá zmeniť k lepšiemu.

Mám Nitru rád a pochopil som, že lepšiu Nitru pre nás neurobí nik iný. Je oveľa lepšie prísť s riešeniami ako iba kritizovať a čakať, že sa práca spraví sama. 

Je čas prevziať zodpovednosť do vlastných rúk a zmeniť naše mesto do takej podoby, na akú sme zvyknutí zo zahraničných skúseností.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

TKN je tím ľudí, ktorí majú spoločnú víziu, ako by veci mali fungovať.

TKN je tím, ktorý sa riadi pravidlami demokracie.

TKN je tím, ktorý nič neskrýva a je transparentný.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Dokončenie rozbehnutých (eurofondových) projektov, obstaranie novej autobusovej dopravy hodnej krajského mesta (zrejme najlepšej v SR), zákaz hazardu.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Dokončenie revitalizácie mestského lesa Borina. 

Vytvorenie priestoru pre komunitný život a aktívne starnutie. 

Implementácia úspešných riešení z iných miest SR a EÚ (vytvorenie priestoru pre aktívny život, rozvoj udržateľnej mobility, Smart City riešenia).

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Nitra bude (vďaka úspešným projektom) centrom kreatívneho priemyslu na SK, čo okrem očakávaného návratu časti obyvateľov, ktorí boli nútení odísť za prácou do BA, prispeje aj k ekonomickej stabilite.

Verím, že sa podarí presadiť kľúčové projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti, a tým prispieť k zelenej ekonomike, kvalitnému vzdelávaniu a efektívnej verejnej správe.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra