Mgr. Miloslav Špoták

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 32
Profesia/zamestnanie: Zástupca primátora, projektový manažér v oblasti vzdelávania a práce s mládežou
Rodinný status: Ženatý, 2 deti

Prečo kandidujem?

Chcem pokračovať v podpore a koordinácii začatých projektoch/programoch/zmien v oblasti riadenia, vzdelávania a prevencie.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Od roku 2016 pracujeme s Marekom Hattasom na budovaní tímu, tvorbe programu, jeho napĺňaní. Po 6 rokoch spolupráce sme si s tímom prešli rôznymi obdobiami, víťaznými, aj ťažkými. To nás posilnilo vo vzájomnej dôvere a chceme s pevným odhodlaním aj s novými členmi pokračovať.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Môj pohľad na komunálnu politiku nie je cez prizmu podpory rozvoja len mojej mestskej časti, prípadne mojej ulice - napriek tomu, že tak sa najľahšie získavajú volebné hlasy. Pozerám na komplexný rozvoj mesta a sústreďujem sa na oblasti, ktorým najviac rozumiem. Pre mňa sú preto najpodstatnejšie zmeny, ktoré sme naštartovali v oblasti vzdelávania, sociálnej a environmentálnej oblasti.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Úspešne implementovať islandský program primárnej prevencie v Nitre ako prvej samospráve na Slovensku, previesť naše základné školstvo reformou kurikulárnou aj vzťahovou, nastaviť procesné a projektové riadenie na mestskom úrade, pripraviť a začať plniť klimatický akčný plán mesta, pokračovať v aktivitách vedúcich k desegregácii 3 základných škôl v Nitre.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Tím Kraj Nitra si dáva do nasledujúceho volebného obdobia hlavnú prioritu tému klimatickej krízy a realizácie opatrení, ktoré mesto môže spraviť, aby znižovalo jej negatívne dopady. Mojím osobným cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania, výchovy a práce s mládežou v Nitre.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra