Mgr. Matej Masár

Volebný obvod: Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
Poradové číslo na volebnom lístku: 11
Profesia/zamestnanie: Vedúci tímu vysielania v športovej televízii
Rodinný status: ženatý, 2 deti

Prečo kandidujem? 

Kandidovať na poslanca je jeden zo spôsobov, ako sa dostať k možnosti pomáhať mestu, v ktorom žijem celý život. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Je prirodzené pôsobiť v tíme, ktorý zdieľa rovnaké ciele a má rovnaké smerovanie.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Vybudovala sa časť potrebnej kanalizácie. Podporila sa revitalizácia ihrísk.  Máme nového poskytovateľa mestskej hromadnej dopravy.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

V lokalite je najvýraznejšia dopravná komplikácia na križovatke Trnavskej a Hlohoveckej ulice. Už je to 6 rokov od uzavretia prechodu z Trnavskej na cestu R1A. Jeho obnovenie je možnosť, ako najrýchlejšie odľahčiť vyťaženú križovatku. Pokračovať v budovaní kanalizácie na ulici Na Dolinu, aby sa tam následne mohla vybudovať cesta s osvetlením.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Nitra ide správnou cestou. Mesto bude modernejšie a zelenšie. Možnosť zaplatiť za lístok v MHD bankovou kartou bola donedávna nemysliteľná. Možno to isté si povieme onedlho o možnosti mať časovače na semaforoch.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra