Mgr. Mária Baková

Volebný obvod: Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
Poradové číslo na volebnom lístku: 1
Profesia/zamestnanie: administratívna pracovníčka
Rodinný status: vydatá

Prečo kandidujem?

Kandidovať som sa rozhodla, pretože si myslím, že pokiaľ má občan možnosti, mal by sa zapájať do verejných politík. Nestačia komentáre na sociálnych sieťach. Pokiaľ chceme niečo pre svoje mesto robiť, je potrebné zapojiť sa aktívne a pokúsiť sa o to.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Tím Kraj Nitra je jediným pre mňa prijateľným zoskupením, ktoré sa uchádza o možnosť riadiť toto mesto.Združuje rozhľadených, aktívnych ľudí, ktorí si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce – transparentne, bez špekulácií, machinácií, sympaticky, jednoducho a cielene. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

V mestskej časti, za ktorú kandidujem, obyvateľom veľmi pomohlo dobudovanie chodníka v Párovských Hájoch a najmä posilnenie MHD. S prílevom nových obyvateľov do častí mesta, ktoré obsluhuje linka 11,  prispelo jej posilnenie nielen k pohodlnejšiemu prístupu do mesta, ale nahráva  ekologickejšiemu riešeniu dopravy.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Dôležité bude pokračovať v budovaní infraštruktúry v našej časti mesta. Dobudovanie komunikácií či verejného osvetlenia je začiatkom pre skvalitnenie života obyvateľov týchto častí mesta. Majú snahu o to stať sa plnohodnotnou časťou mesta na celostný život jeho obyvateľov. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Pokiaľ dostane TKN šancu pokračovať v rozbehnutých projektoch a dokončí začatú prácu, myslím, že pokročí aj nábeh na budovanie Nitry ako moderného európskeho mesta, kde budú chcieť obyvatelia žiť, kam sa vrátia zo štúdií, kde nadobudnú pocit spolupatričnosti a hrdosti na moderné a dynamické SVOJE mesto.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra