Mgr. Klaudia Vidovičová

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 39
Profesia/zamestnanie: administratívna pracovníčka

Prečo kandidujem? 

Zaujímajú ma veci verejné a rada pomáham ľuďom, ak je to v mojich silách. Preto pozíciu poslankyne za mestskú časť Klokočina by som využila na riešenie problémov občanov, ktorí neraz nevedia, na koho sa obrátiť. Súčasné vedenie mesta sledujem od začiatku a verím, že by sa moja idea o zmene mesta ľahko realizovala s ich pomocou. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

TKN pod vedením Mareka Hattasa pracuje v duchu, ktorý ma utvrdil, že nie všetci ľudia, ktorí sú pri moci, ju hneď aj zneužijú. Vidím veľa zmien, ktoré ma potešili ako občana Nitry, takže by som rada priložila ruku k začatému dielu a dopomohla TKN dokončiť ho. Roky sa v Nitre nič nedialo, mesto chátralo, teraz vidím a cítim, že mesto dýcha ekológiou a modernizáciou. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Mestská časť Klokočina, v ktorej bývam od malička, sa začala zrazu meniť - nové cyklotrasy, opravené chodníky, označené cesty čiarami, údržba zelene, viac sa začalo venovať recyklácii  (napr. olejové nádoby), nové autobusy, no a hlavne ma potešila revitalizácia Boriny. 

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Víziou je oživiť kultúrny život občanov Klokočiny, organizovať rôzne podujatia, vybudovať viac ihrísk pre deti, outdoorové fitká, vysádzanie zelene, dokončenie cyklotrás, riešiť parkovanie alebo dať do pozornosti schátralé budovy (bývalé výpočtové stredisko).

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím, že TKN dostane šancu pokračovať v dobre začatej práci a mesto bude zahltené zeleňou, nebudú rozbité cesty a chodníky, občania budú mať možnosť tráviť voľný čas na rôznych kultúrnych akciách a že ľudia pochopia dôležitosť výstavby cyklotrás. Dúfam, že posun nastane aj v tom, že ľudia budú viac dôverovať vedeniu mesta a že TKN bude naďalej transparentné a bude informovať ľudí o svojej práci. Dialógy na lavičkách by mohli pokračovať aj po voľbách.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra