Mgr. Jana Vargová

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 36
Profesia/zamestnanie: živnostníčka

Prečo kandidujem?

Rada by som popracovala na zveľadení mestskej časti, za ktorú kandidujem a prispela tak k vyššiemu komfortu bývania v našom meste.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Za 4 roky dokázali ľudia z tímu Hattas, že im na Nitre úprimne záleží. Viacerými krokmi si získali moju dôveru, a preto je pre mňa cťou kandidovať s nimi, tentokrát pod hlavičkou Tím Kraj Nitra.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Dôležitou zmenou je zrušenie hazardu a herní v meste, ktorých priestory boli nahradené zmysluplnými prevádzkami, nová MHD, kvetinové záhony, lúčne pásy pozdĺž Dlhej ulice, opravené chodníky, zrenovované detské ihriská, cyklotrasy.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Chrenová je moja srdcová záležitosť, keďže som sa tu narodila a vyrastala. Momentálne bývam v Janíkovciach a vidím veľký priestor na skvalitnenie života práve v tejto mestskej časti. Mojou snahou, v prípade zvolenia, by bolo dobudovanie chodníkov, oprava ciest, úplné oplotenie detského ihriska, vybudovanie nového detského ihriska, osadenie dopravných značiek na úsekoch, ktoré si to vyžadujú, a vytvorenie oddychovej zóny/parčíku pre všetky generácie.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

K mestu, ktoré poskytuje svojim obyvateľom prostredie pre kvalitnejší život. K mestu, v ktorom jednotlivec pochopí a dokáže oceniť, že aj malé zmeny krok po kroku, v rôznych oblastiach života, nám vytvoria želaný celok.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra