Mgr. Ivana Krištofíková

Volebný obvod: Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
Poradové číslo na volebnom lístku: 9
Profesia/zamestnanie: učiteľka

Prečo kandidujem?

Moje rozhodnutie kandidovať ovplyvnila výstavba novej obytnej zóny na Kyneku. Ľuďom tu chýba dosť veľa vecí, ktoré sú potrebné pre kvalitný a plnohodnotný život.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Členovia tímu ma nadchli svojimi inovatívnymi nápadmi, z ktorých mnohé sa im podarilo zrealizovať. Presvedčili ma svojou usilovnosťou, čestnosťou a chuťou meniť veci k lepšiemu.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Pre niekoho možno menej podstatné, ale napríklad predĺženie kanalizačného potrubia z ulice Hájska na ulicu na Dolinu. Samozrejme má obrovské zásluhy na novej MHD, vybudovaní nových cyklotrás alebo rozkvitnutejšom meste.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Určite by bolo pre mňa prioritné dobudovanie infraštruktúry, zlepšenie dopravnej situácie, rekonštrukcia detského ihriska a obnova športových klubov.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím tomu, že z Nitry sa stane ešte krajšie a bezpečnejšie mesto európskeho formátu.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra