Mgr. Ivana Domastová

Volebný obvod: Zobor, Dražovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 6
Profesia/zamestnanie: SZČO / manažér

Prečo kandidujem?

V Nitre som sa narodila a drvivú väčšinu života som prežila v rôznych mestských častiach – Chrenová, Klokočina, Horné Krškany, Zobor, Kynek. Som aktívny typ a verím, že všetko sa dá, ak sa chce a ak chceme niečo v spoločnosti zmeniť, je potrebné priložiť ruku k dielu a nielen sťažovať sa a čakať, že to niekto spraví za nás.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

TKN je mladé, progresívne a moderné zoskupenie aktívnych a šikovných ľudí ochotných spraviť pre spoločnosť niečo navyše a nehľadiac na negatívne publikum idú krok za krokom za svojimi víziami a cieľmi s úmyslom zlepšiť naše krásne a starobylé mesto. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Veľkým krokom a úspechom je začiatok revitalizácie kasární, ktoré sú perspektívnym miestom na trávenie voľného času, ako aj zmena dopravcu MHD na modernejšieho, snaha o lepšie sprístupnenie mesta pre chodcov a cyklistov, budovanie cyklotrás.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

a) Doriešiť cestné prepojenie Zobora – nakoľko kruhový objazd pod Zoborom je dlhodobým problémom (priepustnosť, nehodovosť), hoci chápem, že ide o komplikovaný problém vzhľadom na veľa strán – mesto, NSK, súkromní vlastníci. Verím, že kde je vôľa, tam je cesta – v tomto prípade doslova.

b) MHD spoje na/zo Zobora sú nelogické a napriek ohlasom obyvateľov sa zatiaľ v grafikone nič nezmenilo.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Zelené, moderné a rušné mesto, kde je radosť žiť.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra