Mgr. Igor Mesároš

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 24
Profesia/zamestnanie: učiteľ a futbalový tréner
Rodinný status: ženatý, syn

Prečo kandidujem? 

Chcem sa aktívne podieľať na ďalšom budovaní moderného sídliska s množstvom voľnočasových aktivít. Ďalej chcem zvýšiť ponuku športových aktivít pre deti a mládež v rámci mesta Nitra. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

TKN pre mňa predstavuje zoskupenie slušných, inteligentných ľudí so skúsenosťami v rôznych oblastiach života, čo zabezpečuje široký ľudský aj odborný profil vedúci k správnemu smerovaniu nášho mesta.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam odkedy je Marek Hattas primátorom? 

V prvom rade zákaz hazardu, nová autobusová doprava, revitalizácia Boriny a mnoho ďalších aktivít v rámci celého mesta.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Vybudovanie ďalších športovísk, detských ihrísk, komunitných centier, vytvorenie menších centier v rámci sídliska alebo rekonštrukciu okolia nákupného centra Sandokan.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

TKN naše mesto posunie dopredu v dôležitých oblastiach nášho života na základe fundovanosti a slušnosti jednotlivých členov a v prvom rade Mareka Hattasa ako jeho primátora.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra