Mária Oravcová

Volebný obvod: Zobor, Dražovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 21
Profesia/zamestnanie: administratívna pracovníčka
Rodinný status: vydatá

Prečo kandidujem?

Chcela by som sa venovať opravám cestných komunikácií, zabezpečovaním potrieb pre občiansku vybavenosť, ale aj otázkam ohľadom životného prostredia a oblasti kultúry.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Tím Kraj Nitra ma oslovil najmä svojou odhodlanosťou, nadšením a odvahou riešiť dlhodobé problémy mesta Nitra.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Nová, moderná a komfortná mestská hromadná doprava, zrušenie kasín, ktoré nahradili prevádzky a služby s väčším využitím pre ľudí a taktiež vysádzanie zelene.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Zrekonštruovať a rozšíriť Dolnohorskú cestu, udržiavať starostlivosť o zelené pásy a dbať na úpravu zelene na „starej dražovskej ceste”. Dokončenie projektov, ako napríklad rekonštrukcia budov bývalých kasární pod Zoborom alebo obnova budovy kina Palace.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Pevne verím, že Nitra sa stane zelenším, bezpečnejším a modernejším mestom, ktoré bude slúžiť všetkým generáciám.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra