Koncert na Kupeckej

Pozývame vás stráviť nedeľné pohodové popoludnie na Kupeckej ulici. Deti si budú môcť zabubnovať s Igorom Holkom na bubnovom workshope. Pouličnú atmosféru spríjemnia aj Itcho Pčelár & Jamestown a skvelé trio Mina, Azure & Peter Nopp.

V blízkosti bude aj programový stánok Zmeny pre Nitru, kde budete môcť diskutovať o pripravovaných zmenách s Tímom Hattas.

Tešíme sa na Vás!
Kupecká ulica 17:00 nedeľa 21.10.

Marek Hattas a Tím Hattas.