JUDr. Ladislav Mášik, LL.M., MBA

Volebný obvod: Staré Mesto
Poradové číslo na volebnom lístku: 18
Profesia/zamestnanie : právnik pôsobiaci v advokácii
Rodinný status : ženatý, otec dvoch (štyroch) detí

Prečo kandidujem? 

Výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva chápem ako verejnú službu a záväzok voči občanom Nitry. Dokážem ponúknuť nielen svoje teoretické, ale aj praktické skúsenosti a odbornosť.

V súčasnosti som členom Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a spolu s kolegami sa snažíme hájiť záujmy občanov mesta.

Mojou hlavnou motiváciou je podieľať sa na skvalitnení života obyvateľov nášho mesta a zabezpečenie jeho rozvoja aj pre ďalšie generácie. Mojím cieľom je priblížiť komunálnu politiku občanom, a to nie účelovo pred voľbami, ale práve po voľbách pri výkone funkcie mestského poslanca. V prípade môjho zvolenia sa budem naďalej aktívne zaujímať o problémy občanov nášho mesta a iniciovať pravidelné a časté stretnutia s nimi.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Zlepšiť život obyvateľov mesta a dosiahnuť, aby Nitra prekvitala. To však nie je možné bez kvalitného tímu ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a navzájom sa názorovo dopĺňajú. A práve takýto tím je Tím Kraj Nitra. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Kvalitná MHD s menším nárokom na rozpočet mesta, starostlivosť o zeleň a verejný priestor, zákaz hazardu a výrazné zníženie vizuálneho smogu.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Podpora neautomobilovej mobility, viac zelene, kompletná oprava a zatraktívnenie pešej zóny. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Je potrebné vytvoriť agendu rozvoja a udržateľnosti mesta na viacročné obdobie, dotiahnuť projekty započaté Tímom Hattas, tvoriť krajšie, čistejšie a zelenšie prekvitajúce mesto.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra