Ján Rajnič

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 30
Profesia/zamestnanie: Podnikateľ v oblasti gastro priemyslu a stavebníctva.
Rodinný status: Ženatý, 2 deti

Prečo kandidujem? 

Moja práca mi umožnila spoznať fungovanie mnohých miest a obcí na Slovensku. Chcel by som zúročiť svoje znalosti a aplikovať inovatívne riešenia aj do nášho mesta. Pri strete záujmov a krízových situáciách dokážem poskytovať zúčastneným stranám krízový manažment.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Dynamický tím s množstvom kvalitných ľudí a viditeľnými výsledkami. Mentálne nastavenie a charakter sú mi blízke.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Premena mesta z NITRACASINO na STOP HAZARDU. Kultúrne cestovanie MHD.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Motivovať  jednotlivcov a komunity k aktívnemu zapájaniu sa do diania v meste. Nastavenie procesov pre efektívne riešenia parkovacích miest. Zamerať sa na kvalitu kultúrnych podujatí a posunúť ich na vyššiu úroveň. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Nitra je krásne mesto, ale potrebuje celkový koncept, aby sa formovalo do moderného a funkčného mesta európskeho významu. Za 4 roky sa dá spraviť veľa. Za 8 ešte viac.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra