Ing. Štefan Králik

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 15
Profesia/zamestnanie : Už 16 rokov pracujem vo verejnom sektore ako odborný referent pre prípravu a realizáciu programov regionálneho rozvoja na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Rodinný status : ženatý, 3 deti

Prečo kandidujem?

Kandidujem najmä preto, aby sa odpady v meste stali konečne TÉMOU. Značnú pozornosť treba venovať zodpovednému strategickému plánovaniu v odpadovej politike. Mojím cieľom je prispieť k efektívnemu triedeniu odpadov, kompostovaniu a komplexne cirkulárnej ekonomike. Domácnosti musia byť motivované a zvýhodnené, ak poctivo triedia odpady. Tiež chcem prispieť k zmene myslenia a pohľadu ľudí na ochranu životného prostredia. Rád by som svojou prácou upozornil na dôležitosť dopadov klimatických zmien.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Tím kraj Nitra je združenie aktívnych ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k životnému prostrediu, okolitej prírode a mestskej krajine. Chcú prinášať a presadzovať zodpovedné, efektívne a inovatívne riešenia, aby Nitra naozaj prekvitala.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Nové mestské autobusy, ktoré sú moderné a poskytujú komfort za prijateľnú cenu. Aj na našom sídlisku sa zrušilo kasíno a vzniklo na jeho mieste fitness centrum. Pribudli pestré kvetinové záhony, čím sa znižuje prašnosť v blízkosti ciest, zaviedlo sa komunitné kompostovanie a v neposlednom rade je dôležité, že Marek Hattas rozšíril sieť cyklotrás. 

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Zmodernizované Kino Lipa a revitalizovaný Brezový háj. Zodpovedná starostlivosť o existujúce stromy a zeleň. Komunitné kompostovanie bude úspešne fungovať ako najekologickejší a najefektívnejší spôsob zhodnocovania bioodpadov.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Tím zložený z odborníkov, inovatívne a transparentne zmýšľajúcich ľudí posunie naše mesto na úroveň moderných, bezpečných, zelených a trvalo udržateľných európskych miest.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra