Ing. Roman Ágh, MBA

Volebný obvod: Staré Mesto
Poradové číslo na volebnom lístku: 1
Profesia/zamestnanie: Som sales manager v zahraničnej spoločnosti, venujem sa zahraničnému a domácemu obchodu. Poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre.

Prečo kandidujem? 

S Tímom Hattas sme si dali záväzok zmeniť prístup a filozofiu v našom meste ešte pred štyrmi rokmi. Mnoho vecí sa nám podarilo naplniť, ale vieme, kde je ešte priestor na zmenu a bol by som rád, aby naše napredovanie pokračovalo aj ďalej. Obávam sa, že filozofia vedenia mesta by sa mohla ľahko vrátiť do starých koľají, ak by sme sa nechali odradiť a nepokračovali so svedomitou prácou v zastupiteľstve. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

TKN je pokračovanie tímu, ktorý sme postavili do volieb v roku 2018, ibaže vo väčšom, skúsenejšom, odbornejšom a silnejšom formáte. Všetci členovia nášho tímu chcú nezištne pracovať na veciach verejných a priniesť občanom nielen do Nitry, ale do celého kraja nové skúsenosti, transparentnosť a otvorenosť pri spravovaní verejného priestoru. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Nesporne je to pribúdajúca zeleň, zmena autobusového dopravcu, ktorá sa dotkla celého mesta, riešenie parkovacej politiky v Starom meste zrušením nezmyselného množstva parkovacích kariet v regulovanej zóne a samozrejme nový pohľad na verejný priestor.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Dotiahnuť projekty týkajúce sa nielen zelene, chodníkov a ciest, ale samozrejme aj tvorby atraktívneho priestoru s možnosťou kultúrneho vyžitia.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Dúfam, že sa nám podarí zmeniť pohľad obyvateľov na mesto ako také. Niekedy mám pocit, že ľudia potrebujú iba parkovacie miesta, ale nie je to tak. Pozitívny feedback z ulice ma utvrdzuje, že ideme správnym smerom.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra