Ing. Róbert Švihorík

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 36
Profesia/zamestnanie: IT - testing/support

Prečo kandidujem?

Kandidujem preto, lebo chcem mesto Nitra a mestskú časť Klokočina posúvať k lepšiemu. Chcem ovplyvňovať dianie okolo seba a potrebné rozhodnutia robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Vyjadrovať sa k témam týkajúcich sa mesta nielen doma, ale na miestach, kde sa o zmenách naozaj rozhoduje. Nikto sa nechce budiť do mesta, v ktorom si budeme vravieť, že niekde inde to majú lepšie. Lepším si to musíme spraviť my sami!

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Hodnoty a spôsob, akým sa TKN pokúša plniť ciele, ktoré si stanovili a mesto potrebovalo, sú mi blízke. Trend, ktorý zaviedli TKN, má zmysel a majú za sebou kvalitné výsledky. Ak sa aj za uplynulé volebné obdobie nepodarilo stihnúť všetko podľa predstáv, inú alternatívu v rámci mestskej politiky nevidím.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Asi ako v každej mestskej časti, aj na Klokočine potešila nová MHD, ktorá je podľa môjho názoru oveľa použiteľnejšia ako tá predošlá. Podobne prístup k zeleni v rámci Nitry pozitívne ovplyvnil aj Klokočinu.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Chcem podporovať dobré návrhy a systematické riešenia. Ako príklad môjho zmýšľania môžem uviesť môj postoj k parkovaniu. To, že ľudí trápi nedostatok miesta pre ich autá, je už zjavné dlhodobo. No je aj jasné, že nemôžeme zabetónovať všetky zelené plochy, len aby mali autá kde parkovať. Rád by som prispel k vybudovaniu garážových domov, kde budú ľudia môcť zaparkovať svoje autá a ktoré budú na peší dosah ich bydliska. Taktiež je dôležitá pre mňa aj otázka bezpečnosti. Rád by som prispel k tomu, aby bola Klokočina bezpečné miesto. Navrhoval by som vybudovanie, prípadne vylepšenie monitorovacích systémov, ktoré by sa dali použiť ako dôkaz, aby ich prítomnosť odradila aj tie posledné kriminálne živly. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

K mestu s transparentnými financiami, rozumnou infraštruktúrou zohľadňujúcou možnosti a potreby mesta, s odbornými zásahmi k zeleni a kultúrnemu dedičstvu. Viac od mesta nepotrebujem.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra