Ing. Regina Víteková

Volebný obvod: Čermáň
Poradové číslo na volebnom lístku: 11
Profesia/zamestnanie: Ekonómka

Prečo kandidujem? 

Ako prioritu vnímam občiansku vybavenosť Čermáňa (miesto pre život, nie len pre bývanie - multifunkčné ihrisko, zabezpečenie obchodných priestorov), parkovanie, revitalizáciu zelene a obnovu ciest a chodníkov. Zvýšenie energetickej efektivity verejných budov a športovísk, aby sme namiesto platenia za plyn na ohrev športovej haly, mohli dať viac dotácií mládeži na šport.

Svojim vzdelaním a skúsenosťami z ekonómie a verejnej správy viem prispieť k zvýšeniu efektivity využívania verejných prostriedkov.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Úsilie predchodcu TKN Tímu Hattas popasovať sa s dlhodobo neriešeným rozvojom nášho mesta vo mne vzbudil dôveru, že to isté je možné aj pre moju domovskú mestskú časť. V tomto ma utvrdilo aj vyjadrenie hlavného architekta k tvorbe nového územného plánu mesta Nitra, že sa musia tvoriť lokálne centrá v mestských častiach. Zároveň s ohľadom na aktuálnu situáciu v energetike bolo pre mňa dôležité aj prijatie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Nitra v roku 2021. Veľmi pozitívne vnímam zrušenie herní.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Začalo sa s revitalizáciou lesoparku Borina, zabezpečila sa kvalitná a moderná MHD hodná krajského mesta a spustil sa projekt vybudovania nájomných bytov na Tehelnej.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Vybudovanie viacúčelového športového ihriska, priestorov pre obchod a služby, zvážiť parkovací/garážový dom na Hlbokej ulici.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Bližšie k energetickej udržateľnosti, ekonomickej stabilite a stabilnému rozvoju.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra