Ing. Peter Bakay

Volebný obvod: Klokočina
Poradové číslo na volebnom lístku: 2
Profesia/zamestnanie: Podnikateľ v gastro sektore a distribúcii potravín.
Rodinný status: v partnerskom vzťahu, dve deti 

Prečo kandidujem?

Dôvody sú rovnaké ako v roku 2018. Prispievať k tomu, aby naše mesto bolo prívetivejšie pre život, rodiny, ale aj seniorov. V ostatných štyroch rokoch som mal možnosť byť sobášiaci a odprevádzať na spoločnú cestu životom mladé páry. Utkvela mi v mysli jedna veta, ktorá presne vystihuje nielen rodinu, ale aj to, ako má mesto vnímať deti a obyvateľov mesta: Verím, že sa Vám podarí vytvoriť krásne a šťastné prostredie nielen pre seba, ale aj pre vaše deti, veď deti sú šťastím rodičov a starých rodičov, sú našou budúcnosťou.  

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Pre mňa je to jediné zoskupenie, ktoré už v predchádzajúcich voľbách prišlo s jasnou víziou smerovania mesta a túto víziu napĺňa. Verím, že v ďalšom volebnom období budeme pokračovať v začatej práci a výsledky budú ešte badateľnejšie. Veľa projektov sa už spustilo a mnoho, ktoré sa práve počas nášho pôsobenia pripravili, budú realizované. Samozrejme, je aj mnoho plánov a nových výziev, ktoré chcem naplniť.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Toho, čo sa v Nitre udialo, je mnoho, ako napríklad: zákaz hazardu, zmena autobusového dopravcu, revitalizácia Boriny, budovanie kvalitnejších cyklotrás, sprehľadnenie financovania športu. Ja neberiem mesto len ako jednu mestskú časť, ale ako celok a som presvedčený o tom, že v ktorejkoľvek časti mesta sa udeje niečo pozitívne, má to vplyv na všetkých obyvateľov.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Nebudem sem písať to, čo je pre väčšinu obyvateľov asi najdôležitejšie a samozrejmé. Keď som si asi pred 10 rokmi kúpil bicykel, bolo takmer nemysliteľné, aby som sa do mesta alebo kamkoľvek dostal bicyklom. Buď som šiel po ceste, čo je aj v dnešnej dobe celkom nebezpečné, alebo kade-tade po chodníkoch. Dnes je situácia omnoho lepšia, ale pre cyklistov stále nie ideálna a bezpečná. Budem rád, ak sa nám podarí cyklotrasami prepojiť všetky mestské časti. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Vidím, že Nitra sa postupne stáva moderným miestom pre život. Som rád, že práve náš tím je pri tomto prerode. Verím, že o niekoľko rokov bude z Nitry mesto, z ktorého mladí ľudia nebudú odchádzať, ale naopak sa sem s radosťou vracať, budovať svoj život a zakladať si rodiny.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra