Ing. Matúš Starovič

Volebný obvod: Dolné Krškany, Horné Krškany
Poradové číslo na volebnom lístku: 4
Profesia/zamestnanie: Projektový manažér
Rodinný status: Ženatý, 1 dieťa

Prečo kandidujem? 

Chcem priložiť ruku k dielu, ktoré sa tu kvalitne buduje. Chcem vniesť nový pohľad na už započatú prácu ako napríklad obnova zelene, urbanizmu a priniesť do mesta prvky uľahčujúce ľuďom každodenný život.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Malú regionálnu politiku vnímam už dlhšie a TKN je tím, s ktorým si viem predstaviť spoluprácu nakoľko zastáva morálne a demokratické hodnoty, je transparentný a nezabúda ani na ekológiu.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Nakoľko som donedávna bol obyvateľom Starého mesta, vnímal som pozitívne zmeny napríklad v obnove zelene, postupné rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Ísť v zmysle ako TKN uvažuje aj v iných častiach mesta. Krškany sú do značnej miery priemyselná časť mesta, tak bude dôležité sa sústrediť na opravy ciest a chodníkov. Hlavná cesta na Nové Zámky potrebuje vyriešiť dopravu pre cyklistov a v neposlednom rade treba revitalizovať zeleň v celej mestskej časti.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Posunie Nitru ako mesto pre kvalitnejší spoločenský a rodinný život. Mesto, kde ľudia radi budú tráviť voľný čas v jednotlivých mestských častiach, lebo Nitra na to parametre má.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra