Ing. Martin Horváth

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 9
Profesia/zamestnanie: Finančný manažér
Rodinný status: Ženatý, 1 dieťa

Prečo kandidujem?

V Nitre som sa narodil, na Chrenovej žijem celý svoj život a chcel by som, aby sa Nitra stala ešte lepším miestom pre život. Mojou oblasťou sú financie, analýzy, rozpočty. Najbližšie roky budú z ekonomického hľadiska tiež veľmi neisté. Je veľa úloh, ktoré mesto musí splniť, aby sa s nastávajúcou situáciou popasovalo. Chcem sa zamerať na zefektívnenie spotreby všetkých energií a rozumnejšie využívanie mestského majetku.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

V roku 2018 mi dal Tím Hattas ako občianskemu aktivistovi príležitosť zapojiť sa do práce pre mesto. Postupne som sa zapojil do spolupráce s Tímom Hattas ešte intenzívnejšie, čo napokon prerástlo až do presvedčenia, že aj v nasledujúcom volebnom období chcem tomuto tímu zanietených ľudí pomôcť pokračovať v nimi rozbehnutých inováciách a projektoch.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Na prvom mieste je u mňa jednoznačne nová MHD. Finančným vyčíslením a aj dopadom na život občanov v meste je to jedna z najzásadnejších zmien. Tender za bezmála 130 mil. Eur bol najväčším v histórii Nitry a zúčastnili sa ho traja renomovaní uchádzači. Takže s určitosťou neplatí, že by to bol „tender ušitý pre vopred vybraného dodávateľa”.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Na Chrenovej veľmi oceňujem rozbehnutie projektu oživenia Kina Lipa. Už to nebude zanedbaný exekučný sklad a nebudú tu v nevhodných podmienkach sídliť pohostinstvo a iné predajne. Tieto prevádzky dostali možnosť presťahovať sa do susedných voľných priestorov a Kino Lipa bude po rekonštrukcii slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Stane sa z neho opäť kultúrne centrum pre obyvateľov Chrenovej. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Potrebujeme ako spoločnosť opäť nadobudnúť stratenú rovnováhu. Chceme zdôrazňovať najmä témy, ktoré nás budú spájať a nie rozdeľovať. V Nitre preto musíme posunúť vízie a ciele do reálnych výsledkov, ktoré ocenia jej obyvatelia v každodennom živote.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra