Ing. Erik Král

Volebný obvod: Staré Mesto
Poradové číslo na volebnom lístku: 13
Profesia/zamestnanie: Krajinný architekt a projektový manažér pre uplatňovanie ekologických a udržateľných riešení / poslanec MZ Nitra.
Rodinný status : Slobodný (duchom i mysľou :) )

Prečo kandidujem? 

Do komunálnej politiky som pred 4 rokmi vstupoval kvôli pomerne silnej spoločenskej objednávke po zmene. Počas štúdia krajinnej architektúry sa vo mne formoval pozitívny vzťah k mestu. Vyvinul som pomerne veľkú snahu k tomu, aby sa budova bývalého kina Palace riešila formou architektonickej súťaže a aby sme objektu zabezpečili kvalitný a citlivý prístup. Radosť z prvých pozitívnych zmien a skvelý kolektív ľudí ma motivujú ísť v tejto agende ďalej.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

TKN sú ľudia, ktorých spája spoločná vízia transformovať mesto Nitra na bezpečné, zdravé a kompaktné. Mesto, ktoré je tolerantné a ktoré sa správa sociálne k svojim obyvateľom, najmä k marginalizovaným skupinám. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Staré mesto je lokalita, ktorá sa vysporiadava s obrovským investičným dlhom a je veľmi zložité priorizovať, čo spraviť skôr. Napriek tomu sa nám podarilo vyčleniť prostriedky pre verejné priestory celomestského významu, ktoré by mali byť výkladnou skriňou Nitry. Predošlý primátor obyvateľom Nitry sľuboval 3 volebné obdobia. Je mi veľmi sympatické, že Marek Hattas zostal v tejto téme nohami na zemi. Rozvoj mesta nie je vždy len o budovaní nového, ale často aj o zveľaďovaní toho existujúceho.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Máme veľmi veľa rozbehnutých projektov v rôznych fázach prípravy. Budeme sa snažiť aj o komplexnú rekonštrukciu Hollého a Radlinského ulice, priestoru za CVČ Domino, tržnice ,bezpečné prepojenie Svätoplukovho námestia so Župným námestím a hradným areálom a podobne. Investovali sme do dobudovania parkovacích miest v sídliskových vnútroblokoch, kde chceme určite pokračovať a dopracovať sa k sprehľadneniu parkovacích zón pre rezidentov.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Ja pevne verím, že Tím Kraj Nitra posunie Nitru smerom k väčšej miere spolupráce, spokojnosti a slušnosti. Mám pocit, že tá vo verejnom priestore trochu absentuje. Som presvedčený o tom, že spoločne vieme z Nitry spraviť mesto, v ktorom sa dobre žije :).

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra