Ing. Erik Felsen

Volebný obvod: Zobor, Dražovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 8
Profesia/zamestnanie: Podnikám v oblasti IT technológii. Hlavným predmetom mojej práce je starostlivosť o firmy v oblasti dodávok IT vybavenia, jeho správa, IT podpora, poradenská činnosť.
Rodinný status: Som ženatý a mám jedného syna

Prečo kandidujem? 

V komunálnej politike som nováčikom. Politika a geopolitika ma vždy zaujímala. Nikdy som však nemal možnosť priložiť ruku k dielu a pomôcť zlepšiť život ľuďom. Rád by som to aspoň na komunálnej úrovni skúsil.

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Tento tím sledujem od jeho vzniku. Vždy som zo strany ľudí, ktorí ho tvoria, pociťoval úprimnosť a ústretovosť. Verím, že spolu vytvoríme moderné, čisté, zelené a fungujúce mesto Nitra, pre jeho obyvateľov, pre naše rodiny a naše deti.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Nie všetky zmeny, ktoré sú potrebné, sa podarili. Veľmi kladne však hodnotím vysádzanie zelene a zlepšovanie stavu cyklochodníkov a ich budovanie. Páči sa mi aj silné zameranie na komunitný rozvoj a projekty s tým spojené. Je to podľa môjho názoru správna cesta.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Základom rozvoja každej mestskej časti je kvalitná infraštruktúra. Dôležitou oblasťou je aj klimatická zmena a prevencia pred jej dôsledkami. Najpálčivejším problémom je však pre mňa vzdelávanie. V tejto oblasti sme veľmi zraniteľní, v oblasti kritického myslenia a  orientácie medzi pravdou a dezinformáciami. Rád by som svojou aktivitou prispel k zlepšeniu tejto situácie, pretože tu vidím veľký priestor pre rôzne vzdelávacie aktivity.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Najbližšie roky budú veľmi náročné, verím však, že po období recesie a zdražovania prídu opäť lepšie časy a podarí sa nám významný pokrok v oblastiach, ktoré som uviedol ako kľúčové. Rád by som žil v meste, kde slovo politika nebude znieť negatívne. Kde budú ľudia, ktorí majú úprimný záujem pracovať pre zlepšenie životnej úrovne obyvateľov celého mesta.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra