Ing. Dávid Moravčík

Volebný obvod: Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
Poradové číslo na volebnom lístku: 14
Profesia/zamestnanie : stavebný inžinier
Rodinný status : ženatý, 2 deti

Prečo kandidujem? 

Kandidujem, aby som zužitkoval svoje skúsenosti poslanca MsZ a mohol pokračovať v začatej práci pre mesto Nitra. Rád by som využil svoje skúsenosti z profesijného života a vzdelanie na to, aby som pomohol zlepšiť nastavenie procesov na Mestskom úrade a aby Nitra napredovala vo svojom rozvoji a modernizácii verejných priestorov.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Je to pre mňa prirodzené pokračovanie ako niekdajšieho poslanca za Tím Hattas. Tím okolo primátora Mareka Hattasa sa rozrástol o nových členov a jediným spôsobom ako ísť kandidovať spolu je dnes už existujúca komunálna strana Tím Kraj Nitra. Len ako súdržný tím môžeme Nitru posúvať vpred.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Za hlavnú zmenu a krok vpred považujem, že až za Mareka Hattasa sa venovala pozornosť nevyhnutným opravám a skvalitneniu verejných priestranstiev aj v našej mestskej časti.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

V našej mestskej časti považujem za kľúčové dokončenie rekonštrukcie cesty Na Dolinu vrátane verejného osvetlenia, prepojenie starého a nového cintorína v Mlynárciach, pokračovanie budovania infraštruktúry v Párovských Hájoch a v neposlednom rade je to pokračovanie v obnove verejných priestorov na Dieloch s ohľadom na kvalitu ich prevedenia.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím, že nasledujúce 4 roky ukážu výsledky našej tvrdej práce počas posledných rokov a to, že naše rozhodnutia a napredovanie boli správne, aby sa z Nitry postupne stalo moderné a rozvíjajúce sa mesto.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra