Ing. arch., Ing. Peter Mezei

Volebný obvod: Staré Mesto
Poradové číslo na volebnom lístku: 19
Profesia/zamestnanie: Architekt a urbanista, poslanec MZ
Rodinný status: Ženatý, 1 dieťa

Prečo kandidujem?

Ako architekt sa prirodzene zaujímam o kvalitu verejných priestranstiev, ktorú treba posúvať vpred v súlade s modernými či ekologickými trendami. Chcem naďalej prinášať nové pohľady na verejný priestor, obnovu mestských budov a urbanizmu mesta riešeniami, ktorú sú už známe a osvedčené, avšak dlhé roky nebola odvaha alebo záujem na ich aplikáciu.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Posledné 4 roky ma presvedčili, že sa jedná o jediné združenie, ktoré je ochotné ísť s „kožou na trh” a prinášať do Nitry moderné a ekologické trendy, transparentnosť a podporu udržateľnej dopravy, a to aj v prípadoch, kedy to môže byť nepríjemné alebo nepopulárne.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Snahy o postupné oživovanie a skultúrňovanie pešej zóny (Hackaton, stromy, parklet, kultúrne leto, dožinky, parčík, vizuálna identita, hazard…), komplexná obnova Kráľovskej cesty, obnova parkov a aktívne zapájanie odborníkov-architektov do prípravy dôležitých transformácií verejných priestorov s kvalitnými povrchmi a zeleňou. 

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Pokračovať v príprave a realizácii obnovy a oživenia verejných priestranstiev, akými sú Radlinského, hradný kopec, predĺženie pešej zóny, Farská ulica, Župné námestie, a tento trend rozšíriť aj do ďalších mestských častí, aby každá mala svoj živý mestský priestor.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

K udržateľnému mestu so zvyšujúcou sa kvalitou verejných priestranstiev a tiež k mestu, ktoré pochopí, že verejný priestor má byť plný ľudí a preferenciu v ňom má chodec a cyklista bez výnimiek. Aby sa chôdza a bicyklovanie stali komfortným štandardom a automobil doplnkovou alternatívou. https://www.idnes.cz/brno/zpravy/video-propaguje-chuzi-jezdim-pro-brno.A161004_105346_brno-zpravy_krut

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra