Ing. Anna Kúbeková, PhD.

Volebný obvod: Staré Mesto
Poradové číslo na volebnom lístku: 15
Profesia/zamestnanie: učiteľka na strednej škole, odborná asistentka na EUBA

Prečo kandidujem? 

Chcem pokračovať v premene mesta na moderné európske mesto. Do regionálnej politiky som sa rozhodla zapojiť kvôli všetkým občanom, ktorí si zaslúžia a chcú, aby mesto napredovalo ďalej. V budúcnosti sa budem snažiť o to, aby všetci občania boli spokojní, každý mal rovnakú šancu a aby bola regionálna politika v meste prehľadná. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

Malú regionálnu politiku vnímam už dlhšie a TKN je tím, s ktorým si viem predstaviť spoluprácu, nakoľko zastáva morálne a demokratické hodnoty. Chcem pridať ruku k dielu a pokračovať v úspešnej premene mesta. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Najdôležitejšie zmeny vnímam v tom, že mesto sa začalo podobať na moderné, kultúrne, plné života a radosti z neho. Okrem pribúdajúcej zelene, zmeny autobusového dopravcu, ktorým mesto ušetrilo značnú sumu peňazí, vnímam tiež ubúdajúcu korupciu, čo hodnotím veľmi pozitívne. 

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Naďalej by som chcela prispieť k budovaniu mesta, pokračovať v rekonštrukcii chodníkov, v úpravách Mostnej ulice, tržnice, opravách ciest pod Kalváriou a podobne. Zamerať sa chcem tiež na zlepšenie parkovania a kultúrny a spoločenský život v meste, rovnako ako aj na oblasť vzdelávania.  

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím, že Nitra sa pod pôsobením TKN stane moderným mestom európskeho štandardu, na ktoré budeme hrdí, že sme jeho súčasťou.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra