doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 35
Profesia/zamestnanie : Pracujem 15 rokov ako vysokoškolský pedagóg, mám skúsenosti s riadiacou, projektovou a výkonnou funkciou na univerzite. Som garantom štúdia zameraného na regionálny rozvoj a politiky EÚ. Vykonávam znaleckú činnosť - odhad hodnoty pôdy. Mám niekoľkoročné skúsenosti s vykonávaním práce pre spoločenstvo vlastníkov bytov na Chrenovej a v Starom meste.
Rodinný status: Ženatý, 2 deti

Prečo kandidujem?

Ako poslanec by som chcel ponúknuť svoje odborné zručnosti, skúsenosti a prispieť tak k efektívnemu rozvoju mesta v týchto oblastiach: ekonomika a využívanie majetku mesta, sociálna politika a bývanie v meste. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

TKN je skupinou odhodlaných ľudí z celého Nitrianskeho kraja, ktorých spája spoločná vízia prispieť k rozvoju nášho regiónu, našich miest a komunít. Kandidovať pod TKN v rámci mesta Nitra som sa rozhodol preto, že považujem doterajšie nastavenie fungovania mesta za dobré, je potrebné v ňom pokračovať a chcel by som prispieť k naplneniu ďalších aktivít.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Na úrovni celého mesta považujem za najväčší prínos obmedzenie hazardu, ktorý má obrovský spoločenský prínos pre našu komunitu. Za najviac viditeľnú zmenu považujem zlepšenie dostupnosti novou MHD. Zmeny je vidieť cez obnovenú zeleň v mestských častiach, obnovené základné a materské školy, podporu kultúrnych podujatí a športových klubov v Nitre.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Zlepšiť bezpečnosť pre chodcov a cyklistov na hlavných cestách. Zlepšiť spoločnú starostlivosť a údržbu chodníkov cez program „Adopcie chodníkov” pre obyvateľov. Realizovať zámer obnovy Kina Lipa. Najdôležitejšie však bude dosiahnuť zlepšenie medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi, ktoré uľahčia realizovať mnohé zmeny v meste. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Ekonomický rozvoj mesta v podobe investícií je dnes možný predovšetkým cez projektové peniaze z európskych fondov. Preto verím, že sa nám podarí získať čo najviac prostriedkov na realizáciu zlepšenia kvality života obyvateľov mesta. Keďže TKN ponúka tímové riešenie, jeho početné zastúpenie odborníkov v porovnaní s individuálnou konkurenciou posunie Nitru najďalej.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra