Denisa Branikovičová

Volebný obvod: Staré Mesto
Poradové číslo na volebnom lístku: 3
Profesia/zamestnanie: Živnostníčka
Rodinný status: Vydatá

Prečo kandidujem? 

Som štvrtá generácia rodená a  žijúca v Starom Meste. Záleží mi na tom, ako mesto pôsobí a ako bude napredovať pre ďalšie generácie. Preto som sa rozhodla priložiť ruku k dielu a pokračovať v pozitívnej premene nášho mesta.

Prečo práve Tím Kraj Nitra? 

Ako členka Výboru mestskej časti Staré Mesto za občanov som necelé 4 roky mohla pozorovať prácu Tímu Hattas a jeho poslancov, a som presvedčená, že to robia s láskou k mestu, takže pri výzve pridať sa do TKN som ani minútu nezaváhala. 

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom? 

Veľmi ma potešila oprava Kráľovskej cesty, keďže mi je Horné Mesto srdcu blízke, ďalej revitalizácia Starého parku, nová komfortnejšia mestská hromadná doprava, plánovaná rekonštrukcia Kina Palace a Mestskejj Tržnice.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Pokračovať v rekonštrukciách chodníkov v centrálnej mestskej zóne, oprave chodníkov na Mostnej ulici s pokračovaním stromovej aleje až po križovatku Kmeťkova, skultúrnení chodníkov na Horné mesto hlavne od vinárskej pivnice a budovaní záchytných parkovísk, čo prinesie menej áut v centre mesta. 

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Sme tím ľudí, ktorí myslia na budúcnosť. Snažíme sa konať čo najviac ekologicky, transparentne a verím, že mesto postupne pretransformujeme na moderné mesto európskeho štandardu.

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra