Andrej Felix

Volebný obvod: Chrenová, Janíkovce
Poradové číslo na volebnom lístku: 6
Profesia/zamestnanie : manažér zákazníckych stavieb + špecialista projektového inžinieringu v rámci ZsDiS, a.s., pôvodne geodet
Rodinný status: ženatý otec troch detí

Prečo kandidujem?

Služba mestu je česť a záväzok zároveň, a hoci žijem v meste Nitra len 10 rokov, je navždy v mojom srdci a mám záujem podieľať sa na formovaní jej smerovania. Zároveň si dovolím ponúknuť svoje zručnosti, nadhľad a hľadanie riešení, ktoré môžu byť na prospech celému spoločenstvu v mojej mestskej časti. 

Prečo práve Tím Kraj Nitra?

S  viacerými členmi Tímu Hattas, ktorý kandidoval vo voľbách v roku 2018, som sa poznal a vnímal som ich vstup do verejných debát ako prínosný. Ich kroky, komunikácia, prístup k mestu a obyvateľom ma utvrdili v tom, že by som sa rád etabloval po boku už skúsenejších lídrov. V dobrom tíme je základ úspechu.

Aké najdôležitejšie zmeny vnímam, odkedy je Marek Hattas primátorom?

Určite nová MHD, hlavný architekt, férové dotácie na šport a kultúru, Kreatívne centrum, starostlivosť o zeleň, transparentnosť, komunikácia a vizuálna identita.

Čo chcem dosiahnuť v nasledujúcich 4 rokoch?

Zapracovanie na parkovacej politike, údržba a rozvoj verejných priestranstiev a zelene, dobudovanie infraštruktúry v nových MČ, premena kina Lipa na vážený a rešpektovaný kultúrny stánok.

Kam Nitru posunie Tím Kraj Nitra?

Verím tomu, že sa posunieme k vyššej občianskej spokojnosti a pochopeniu, že mesto tvoríme my všetci. Iba so spoločným záujmom o veci verejné dokážeme rozvíjať jeho potenciál. Zároveň dúfam a verím v dokončenie hneď niekoľkých zásadných projektov, ktoré Nitru opäť posunú k modernejšiemu mestu 21. storočia.

 

 
Marek Hattas - Tím Kraj Nitra