Diskusia o bezpečnosti

Utorok 6. novembra, 14:00
Kaviareň Bon Bon, Kupecká ulica

„Je lepšie zločinu predchádzať ako ho trestať!” Cesare Beccaria (1738 – 1794), O zločinoch a trestoch

V českom Kolíne sa podarilo znížiť kriminalitu v priebehu dvoch rokov o polovicu, majetkovú trestnú činnosť až o 70 %. Rovnako ako v Nitre, aj v Kolíne mali problémy s neprispôsobivými občanmi, krádežami a pracovníkmi priemyselného parku. Po vzore Kolína zavedieme podobný bezpečnostný projekt aj v Nitre.

V Kolíne sa im to podarilo vďaka týmto a mnohým ďalším opatreniam:

- vytvorili mapu kriminality
- začali komunikovať s dotknutými organizáciami
- v centre mesta zrušili herne a rozšírili kamerový systém
- do nahlasovania trestnej činnosti zapojili obyvateľov
- zvýšili finančnú gramotnosť sociálne najohrozenejších
- pripravili programy sebeobrany pre seniorov, ženy a deti
- pomáhajú obetiam trestných činov, vrátane domáceho násilia
- ubytovanie zahraničných pracovníkov riešili spolu s investormi

Primátor Kolína Vít Rakušan bude hosťom našej diskusie v utorok 6. novembra o 14:00 na Kupeckej ulici v kaviarni Bon Bon.